fbpx

Biokaasun tuotanto

Jätevedenkäsittelyssä syntyy puhdistamolietettä, joka tiivistetään ja kuivataan mekaanisesti tai termisesti. Joissain tapauksissa liete tiivistyksen jälkeen mädätetään. Mädätysprosessissa lietteen määrä vähenee ja kuivausominaisuudet paranevat. 

Mädätyksessä liete hajoaa/hajaantuu anaerobisissa oloissa metaaniksi, vedeksi, hiilidioksidiksi ja mineraalisuoloiksi. Tämä ns. biokaasu (n. 60 % metaania ja loput hiilidioksidia) käytetään hyväksi biokaasumoottorilaitoksessa, ja jäljelle jäävät ainesosat kuivataan lingoissa. Kuivattu liete viedään kaatopaikalle kompostoitavaksi ja valmista kompostia käytetään viherrakentamisessa.

Puhdistamolietteestä syntyy biokaasua noin 400 dm3/1kg kuiva-ainetta.

Biokaasun lämpöarvo on keskimäärin 6,0 kWh/m3.

Kaatopaikkakaasu

Kaatopaikan biohajoava jäte tuottaa metaania ja hiilidioksidia. Kaasu vahingoittaa ilmakehää ja on siksi säännösten mukaan kerättävä talteen. Samalla vähennetään tehokkaasti hajuhaittoja.

Kaatopaikkakaasun käsittelylaitokseen kuuluu kaasun mittaus- ja analysointi, kondenssiveden poisto ja vähintään soihtupoltin kaasun hävittämiseksi. Kaasun sisältämä energia voidaan myös hyödyntää monin eri tavoin.

Biokaasun esikäsittely

Esikäsittelyssä kaasusta erotetaan kosteutta ja siitä suodatetaan suurimmat epäpuhtaudet. Normaalisti myös erilaiset kaasun analysointi- ja mittauslaitteet sisältyvät toimitukseen.

Biokaasun hyödyntäminen lämpönä ja sähkönä

Biokaasun sisältämä metaani voidaan polttaa siihen tarkoitetulla polttimella ja näin tuottaa joko kuumaa vettä tai höyryä. Kaasun sisältämä energia saadaan tällä tavoin noin 90 %:sti hyödynnetyksi. Käyttämällä biokaasua kaasumoottorin polttoaineena saadaan moottoriin kytketystä generaattorista hyödynnetyksi sähkönä jopa 35 % kaasun energiasisällöstä. Ottamalla talteen moottorin jäähdytysveden ja pakokaasujen lämpö voidaan lisäksi hyödyntää n. 50 % kaasun sisältämästä energiasta lämpönä eli yhteensä noin 85 %.

Toimitamme avaimet käteen toimituksina sekä biokaasukattilalaitoksia että kaasumoottorilaitoksia.

Yhteydenottolomake

Yhteystiedot

ECONET OY
Malminkaari 5B
00700 Helsinki
Puhelin: 09 8366 250
S-posti:
Y-tunnus: 2438595-3

 

DEWACO OY
Raviraitti 3
23800 Laitila
Puhelin: 02 461 800
S-posti:
Y-tunnus: 2221862-5

Tervetuloa Econet Group Ltd kotisivulle. Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen, sinulle hyödyllisen sisällön tarjoamiseen ja mainosten esittämiseen. Lue lisää kohdasta evästeet.