fbpx

Voimalaitosten vedenkäsittely

Meistä jokainen ansaitsee puhtaan veden lähteen.

Suunnittelemme ja toteutamme laitoksia puhtaan veden käsittelyyn. Tällaisia laitoksia ovat kunnalliset juomavesilaitokset ja teollisuuden prosessivesilaitokset sekä voimalaitosten suolattoman lisäveden tuottamiseen ja lauhdeveden puhdistamiseen tarkoitetut laitokset.

Voimalaitoksessa vettä käytetään siirtämään höyrykattilassa polttoaineesta vapautuva energia turbiinille ja siitä edelleen generaattorille sähköenergiaksi. Koska vesi on näin keskeisessä roolissa energiantuotannossa, voidaan veden puhtaudella lisätä merkittävästi voimalaitoksen pääosien, kattilan ja turbiinin käyttöikää ja hyötysuhdetta sekä vähentää huollon tarvetta. Voimalaitoksen vesitekniikkaan liittyvää tekniikkaa kehitetään tämän takia maailmalla jatkuvasti. Seuraamme kiinteästi tätä kehitystä ollaksemme aina valmiit käyttämään uudenaikaisinta teknologiaa. Yhteistyökumppanimme ovat maailman johtavia toimijoita.

Econet Group tarjoaa uudenaikaisia ja käytännössä testattuja teknisiä ratkaisuja kaikkeen voimalaitosten vedenkäsittelyyn.

Tuotteemme voimalaitosympäristöön ovat:

- Veden pehmennys ioninvaihtomenetelmällä
- Veden pehmennys suodatus- ja saostusmenetelmällä
- Veden alkaliteetin alentaminen tai lisääminen käyttökohteen vaatimusten mukaan
- Höyrykattilan lisäveden valmistus ioninvaihtomenetelmällä
- Höyrykattilan lisäveden valmistus kalvosuodatusmenetelmällä
- Orgaanisen aineen poisto lisävedestä ultraviolettisäteilyn avulla
- Hapen ja hiilidioksidin poisto syöttövedestä termisellä kaasunpoistolla
- Hapen ja hiilidioksidin poisto syöttövedestä kalvosuodatuksella
- Hapen ja hiilidioksidin poisto syöttövedestä kemiallisesti
- Kattilaveden ja höyryn ominaisuuksien säätely kemikaaliannostuksen avulla
- Turbiinilauhteen puhdistus ultrasuodatuksella tai ioninvaihdolla
- Jäähdytysveden puhdistus
- Veden ja höyryn näytteenottokeskukset analysaattoreineen ja jäähdyttimineen

Yhteydenottolomake

Yhteystiedot

ECONET OY
Malminkaari 5B
00700 Helsinki
Puhelin: 09 8366 250
S-posti:
Y-tunnus: 2438595-3

 

DEWACO OY
Raviraitti 3
23800 Laitila
Puhelin: 02 461 800
S-posti:
Y-tunnus: 2221862-5

Tervetuloa Econet Group Ltd kotisivulle. Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen, sinulle hyödyllisen sisällön tarjoamiseen ja mainosten esittämiseen. Lue lisää kohdasta evästeet.